Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ViničnéHľadať
 
 

Štatút obce

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo Vo Viničnom na základe § 11 ods. 4 písm. k) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ) vydalo Všeobecne záväzného nariadenie obce Viničné č. 1/2016 o Štatúte obce Viničné, s účinnosťou dňom 18.03.2016

Štatút obce Viničné, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce Viničné, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

OBSAH ŠTATÚTU OBCE VINIČNÉ

PRVÁ HLAVA

 • §1 Úvodné ustanovenia
 • §§2 Postavenie obce
 • 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
 • §4 Samospráva obce

DRUHÁ HLAVA

 • §5 – 9 Majetok obce

TRETIA HLAVA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 • §10 Financovanie
 • §11 Rozpočet
 • §12 Príjmy rozpočtu obce
 • §13 Výdavky rozpočtu obce
 • §14 Rozpočtové provizórium

ŠTVRTÁ HLAVA

ORGÁNY OBCE VINIČNÉ

 • §15 Základné ustanovenia
 • §16 Obecné zastupiteľstvo
 • §17 Úlohy obecného zastupiteľstva
 • §18 Starosta obce
 • §19 Mandát starostu
 • §20 Zastupovanie starostu
 • §21 Komisie
 • §22 Postavenie hlavného kontrolóra
 • §23 Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
 • §24 Hlavný kontrolór viacerých obcí
 • §25 Plat hlavného kontrolóra
 • §26 Úlohy hlavného kontrolóra
 • §27 Obecný úrad

PIATA HLAVA

 • §28 Hlasovanie obyvateľov obce

ŠIESTA HLAVA

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 • §29 Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

SIEDMA HLAVA

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 • §30 Voľby poslancov
 • §31 Vznik a zánik poslaneckého mandátu
 • §32 Práva a povinnosti poslancov
 • §33 Náhrady poslancov

ÔSMA HLAVA

SPOLUPRÁCA MIEST A OBCÍ

 • §34 Vzťahy obce k okolitým obciam a mestám

DEVIATA HLAVA

VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

 • §35

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ – Symboly obce

 • §36 Úvodné ustanovenie
 • §37 Erb obce
 • §38 Vlajka obce
 • §39 Pečať obce

DRUHÁ ČASŤ – Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 • §40 Úvodné ustanovenie
 • §41 Čestné občianstvo obce
 • §42 Cena obce
 • §43 Cena starostu obce
 • §44 Odmeny

TRETIA ČASŤ

 • §45 Kronika obce

JEDENÁSTA HLAVA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

 • §46 Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
 • §47 Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

DVANÁSTA HLAVA

 • §48 Spoločné a záverečné ustanovenia

Plné znenie VZN č. 001/2016 nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

Štatút obce Viničné


 
Štatút-pdf.pdf(18.3 MB)Štatút-pdf.pdf

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka