Rímsko-katolícka cirkev - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rímsko-katolícka cirkev

Cirkev

*** Nebeský Otče, urob nás svedkami svojho milosrdenstva, nauč nás prinášať vieru pochybujúcim, nádej zúfalým, lásku ľahostajným, odpustenie vinným, radosť smutným.***                  


farár: Mgr. Štefan Alberty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Viničné
Hlavná 66/127
900 23 Viničné
tel.: 00421 - 33 - 6476 157


Oficiálnu stránku farnosti nájdete tu: www.vinicne.fara.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Viničné
 je spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené rímskokatolíckou cirkvou, bratislavskej arcidiecéze, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou arcibiskupa metropolitu J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského zverená farárovi vdp. Mgr. Štefanovi Albertymu ako jeho vlastnému pastierovi. Účasť na sv.omši v nedeľu je asi 300 veriacich. Ku rímsko-katolíckej cirkvi sa hlási 74,01 % obyvateľov (r.2001).

História farnosti
  Tieto údaje vychádzajú z kroniky farára Arpáda Tvrdého: Cirkevná vrchnosť 6.marca 1725 oddelí filiu vedenú od r. 1617 od fary pezinskej a povýši na farnosť. Ustanoví farára Andreja Rudinského. 27. júla 1727 posvätil kostol gróf Imrich Esterházy, svätiaci biskup z Ostrihomu. Bolo to ôsmu nedeľu po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Patrocínium sv. Filipa a (mladšieho), apoštolov (3.mája)
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky