Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2014 (stredu) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné. *** V časti Zápisnice OZ pribudla zápisnica a uznesenie z OZ, ktoré sa konalo dňa 30.10.2014. *** V termíne od 24. do 28. novembra 2014 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši opakovane v poradí už 3. turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium  na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170. *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy

Pozvánka.

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2014 (stredu) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné. Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie navrhovaného programu. 3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľov zápisnice. 4. Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Viničné. 5. Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov na budovu, súpisné číslo 208 pre Slovenskú poštu, a.s. 6. Diskusia. 7. Uznesenie. 8. Záver.


Harmonogram zasadnutí OZ
Zápisnice OZ

Výsledky volieb.

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb obce Viničné poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Volieb sa zúčastnilo 822 voličov čo je 45 % z celkového počtu opravnených voličov obce Viničné. Voľby starostu obce: kandidátka Ing. arch. Silvia Jančová- 176 hlasov kandidát Mgr. Štefan Lenghart- 631 hlasov Za starostu obce bol zvolený Mgr. Štefan Lenghart. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení kandidáti: Ing. Peter Kyrinovič- 574 hlasov, pán Martin Ulrich- 492 hlasov, Ing. Michal Buček- 451 hlasov, pán Edmund Kalianko- 435 hlasov, Mgr. Martin Horváth- 367 hlasov, Ing. Cyril Pažitný- 366 hlasov, Mgr. Ingrid Slaninková- 350 hlasov

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Komunálny odpad

Pozvánka.

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné.

Hry podomových predajcov

          
           

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Prerušenie distribúcie elektriny.
Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 28.10.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice. Viac v prílohe pdf.

Oznámenie - Verejná vyhláška.

Stavebník, Štefan Ligyak a Viera Ligyakova, rod. Liďáková, obaja bytom Záhradná 590/34, 900 23 Viničné v zastúpení Ing. Petrom Kyrinovičom, Nová 55, 900 23 Viničné a Mgr. Andrejom Kyrinovičom, Nová 54, 900 23 Viničné podal dňa 08.10.2014 žiadosť na stavbu “Novostavba viacúčelového rodinného domu, oplotenie a prípojky na IS.

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

Úradný oznam.
Oznámenie o koncesii na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.

Počasie

Verejná vyhláška - Oznámenie.

Stavebník, MVDr. Júlia HORVÁTHOVÁ, rod. Horváthová, bytom Nová 688/64A, 900 23 Viničné, v zastúpení Ing. Petrom Kyrinovičom, Nová 55, 900 23 Viničné a Mgr. Andrejom Kyrinovičom, Nová 54, 900 23 Viničné podal dňa 11.08.2014 žiadosť na výstavbu “Stavebné úpravy a prístavba jestvujúceho rodinného domu so s. č. 127“ na pozemku parc. č. 155 a 156 (LV č. 2930) v katastrálnom úz. Viničné.


VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY
Pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva vo Viničnom 15. novembra 2014
Vyhlásenie kandidatúry - starosta

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

Facebookový profil obce Viničné
Kalendár Podujatí

Pozvánka.

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné.

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky