Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2015 (streda) o 19,00 hod. v zasadačke na prízemí spoločenského domu Viničné. *** Obec Viničné vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Viničné na deň 27. mája 2015   *** V časti Obecný úrad - Návrh rozpočtu, pribudol rozpočet na roky 2015 - 2017 *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy
Zápisnice OZ

Úradné oznamy.

V dňoch 28. a 29. mája 2015 bude na Obecnom úrade prebiehať úprava telefónnych sietí. Z toho dôvodu môže nastať výpadok v spojení a telefonovanie na pevné linky bude dočasne prerušené.
V prípade potreby volajte prosím na mobilné číslo 0905/783 006.
V nasledujúcich dňoch dôjde zároveň k zmene všetkých telefónnych čísiel. O nových telefónnych číslach Vás budeme včas informovať.  

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektiny nasledovné ulice:


01.06.2015 v čase od 8:00 do 11:00 ulice Agátová, Brezová, Cerová, Hlavná, Hlboká, Javorová, Lipová, Nová, Vinohradnícka

29.05.2015 v čase od 8:00 do 11:00 ulice Cintorínska, Družstevná, Športová

29.05.2015 v čase od 11:30 do 15:00 ulice Hlavná, Lúčna, Slnečná

Harmonogram zasadnutí OZ
Komunálny odpad

Pozvánka na mimoriadne OZ.

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2015 (streda) o 19,00 hod. v zasadačke na prízemí spoločenského domu Viničné.

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo Obce Viničné podľa § 18 a odst 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č. 05/A3 zo dňa 30.03.2015 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Viničné na deň 27.mája 2015

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Správa energetických zariadení Bratislava.
vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktroých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.


Hry podomových predajcov

Počasie

VZN č. 1/2015

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 z 25. februára 2015 o urční výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2015 v zriadovateľskej a územnej pôsobnosti obce Viničné.

Obec Viničné vyhlasuje:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hlavná č.292/82, 900 23, Viničné s nástupom 15. apríla 2015.

Ponuka páce Senec
Kalendár Podujatí
RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8    9

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky