Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** V časti Záverečný účet pribudla príloha o hospodárení Obce Viničné za rok 2014 *** V časti Zápisnice OZ je nová zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24. júna 2015 *** Nové telefónne čísla na zamestnancov Obecného úradu Viničné nájdete v časti "Kontakty" *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy
Zápisnice OZ
Harmonogram zasadnutí OZ
Komunálny odpad
Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Úradné oznamy.


Nové telefónne čísla na zamestnancov Obecného úradu Viničné
             nájdete v časti "Kontakty"

Rozhodnutie o prerušení konania - Pripojenie základňovej stanice na optickú sieť Slovak Telekom a.s.

Vyvesené 25.6.2015


Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Prístavba materskej školy Slovenský Grob
Vyvesené 17.6.2015

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom
Počasie

MDD 2015 ĎAKUJEME!

Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa podieľali na príprave a uskutočnení Medzinárodného dňa detí 2015 a za finančnú, či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí:

SPONZOROM:
CELOX spol. s r.o. - JUDr. Ivan Fischer, Csc., Pohostinstvo DOMOVINAAnna Nováková, Ondrej Sandtner US ATYP, BCFdodávka zemného plynu a elektriny, BLUE AERROWS Viničné Ing. Ján Longa, Tatiana FričováFIALKAOBCHOD S HRAČKAMI, Peter Hajdušek-espresso POLO, NOVArz, s.r.o. - Zmrzlina Viničné, Lekáreň ŠÍPKA Lucia Vašíková, Hotel Galbov Mlyn -  Jozefína Sabolová, Poľovnícke združenie Domovina Viničné, BETTVAR spol. s r.o. - Martin Škríp, framipek s.r.o., GÓL PUB Luboš Galovič

SPOLUPRACOVNÍKOM ORGANIZÁTOROM:
Mgr.art. Michaela Kučerková-dellarte, Anička Vojčáková, Adriana Návratková, Dominika Marková, Viktória Návratková, Romanka Škrípová, Miška Lenická, Palo Galamboš, Peter Matúšek, Juraj Krasňanský, Jakub Buček, Peter Honzík, Marek Vrablanský, Maroško Szala -Moderátor, Maroško Skovajsa DJ. Všetci majú veľkú zásluhu na tom, že MDD bolo úspešné a stalo sa nielen oslavou detí a mládeže, ale i dôstojne reprezentovalo spoločenský, kultúrny a ľudský potenciál našej dediny Viničné.

Fotogaléria z MDD 2015

Hry podomových predajcov

Ponuka páce Senec
Kalendár Podujatí

Oznam SPP.

Kvôli nutnosti  odstránenia poruchy na plynovode a plynovodných prípojkách nachádzajúcich sa na Hlavnej ulici a Kozej ulici v obci Viničné, bude prerušená dodávka zemného plynu od  22.6. 2015 od 8,00 hod - do 4.7. 2015 do 18,00 hod. Odstávka Hlavná ulica   Oznámenie obyvateľstvu - Hlavná ulica   Odstávka Kozia ulica   Oznámenie obyvateľstvu - Kozia ulica

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8    9

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky