Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné. *** V časti zápisnice OZ je nová zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 11. júla 2014 *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy

Úradné oznamy.
Dňa 9.9.2014 boli na obecnej tabuli vyvesené dve verejné vyhlášky týkajuce sa konaní spoločnosti KLARAS s.r.o.
1. verejná vyhláška c. j. 0225-sp/2014 - v stavba IBV Viničné II. – lokalita Kvetná ulica, SO 05 Rozvod plynu, SO 06 NN prípojky, SO 07 Rozvod NN, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Prekládka VN. 2. verejná vyhláška c. j. 0209-sp/2014 - v stavba IBV Viničné II. – lokalita Kvetná ulica, SO 01.1 Miestne komunikácie; SO 01.2 Chodníky pre peších; SO 01.4 Prepojenie ViničnéI. – Viničné II.

Harmonogram zasadnutí OZ
Zápisnice OZ

Pozvánka.

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné.

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Komunálny odpad

Zverejnenie zámeru obce Viničné.
Obec Viničné zastúpená starostom pánom Mgr. Štefanom Lenghartom týmto zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce Viničné priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hry podomových predajcov

          
           

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Voľby do orgánov samosprávy obcí.
V zmysle Rozhodnutia Predsedu   NR SR č. 191/2014 Z.z. zo dňa 7.7.2014 boli voľby do orgánov samosprávy obcí určené na sobotu 15. novembra 2014. V zmysle § 26 Zákona č. 346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa budú konať od 7,00 do 20,00 hodiny.

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

Slovenská reprezentantka v terčovej lukostreľbe Alexandra Longová získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy mládeže v slovinskej Ľubľane.
Juniorská členka klubu Blue Arrows Viničné sa postarala o najväčší úspech SR v histórii v tomto odvetví. Longová po prehre v semifinále s Bieloruskou Dziominskou sa v boji o tretie miesto stretla s Ruskou Dašidordziovou.
Za stavu 5:5 rozhodoval o konečnej tretej pozícii na vzdialenosti 70 m posledný šíp, ktorým Longová trafila deviatku a Ruska "len" osmičku.

Počasie

Oznam - Slovak Lines
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímastskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú k 14.12.2014 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 10.8.2014. Vaše požiadavky alebo pripomienky zašlite emailovou poštou na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk požiadavky poslané po 10.8.2014 nebudeme môcť zdeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Dotazník.

Obec Viničné pripravuje vypracovanie Plánu hospodárskeho a socionálneho rozvoja (PHSR), ktorý by mal slúžiť na zhodnotenie súčasného stavu v našej obci, jej ďalších vízií, potrieb a priorít na ďalšie obdobie. Preto vyzývame občanov aby aktívne a zodpovedne prejavili svoje názory, vyplnili a zaslali dotazník, ktorý bude jedným z podkladov na vypracovanie požadovaného dokumentu. DOTAZNÍK: https://docs.google.com/forms/d/1eqgzZ7lRXjD_41aCaVPsmZuahrEs5lyW-qqNs9Mu-qo/viewform

Facebookový profil obce Viničné
Kalendár Podujatí

Oznam - Register obnovenej evidencie pozemkov.

Obec Viničné oznamuje, že určila úradné hodiny pre občanov, ktorí chcú získať informácie ohľadom ROEP na pondelky a stredu v čase od 10.00 do 18.00 hod na Obecnom úrade. V tomto čase sa môžu informovať aj telefonicky na č. 033/ 6476377.

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky