Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** V úradných oznamoch pribudli cestovné poriadky pre rok 2015 *** V časti komunálny odpad je harmonogram vývozu odpadov na rok 2015 *** V časti Zápisnice OZ je nová zápisnica z OZ, ktoré sa konalo dňa 01. decembra 2014 *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ.

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2014 (piatok) o 18.30 hod. v budove Spoločenského domu Viničné.

Harmonogram zasadnutí OZ
Zápisnice OZ

OZNAM.
Návrh zmien a doplnkov č. 01/2014 územného plánu obce Viničné. Celý oznam v prílohe. Územný plán 2014
Stránka s výkresmi.

Komunálny odpad

Úradný oznam.

Oznamujeme obyvateľom na Brezovej a Vinohradníckej ulici, že na verejnom osvetlení v tejto časti obce vznikla porucha spôsobená skratom na vedení, alebo v niektorej z lámp. Čas odstránenia poruchy na starom vedení, alebo lampách sa nedá presne definovať. Naviac odstraňovanie poruchy sa dá robiť len ak neprší. Ďalej oznamujeme že do konca budúceho týždňa sa majú začať vymienať všetky staré lampy v obci za nové, úsporné LED lampy. Ak dovtedy nebude odstránená porucha, začnú výmenu na týchto uliciach. Občanov prosíme o pochopenie.

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Úradný oznam.
V časti zápisnice OZ je zápisnica a uznesenie zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 19.11.2014.

Vianočná cesta.
Koleda a nádherný príbeh - koncert Miroslava Záhumenská a Samo Tomeček - Spoločenský dom Viničné. V nedeľu, 14. desembra 2014 o 18:30 hod. Vstup voľný.

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

Oznámenie.

Bratislavský  samosprávny  kraj  nám poskytol  dotáciu 8000.- EUR  na úhradu časti nákladov na realizáciu projektu: Prestavba a prístavba ramena ZŠ a Kultúrneho domu kuchyňa pre ZŠ. Celý dokument nájdete v zmluvách pod poradovým č. 42/2014


Hry podomových predajcov

Počasie

Oznámenie - Verejná vyhláška.

Stavebník, Štefan Ligyak a Viera Ligyakova, rod. Liďáková, obaja bytom Záhradná 590/34, 900 23 Viničné v zastúpení Ing. Petrom Kyrinovičom, Nová 55, 900 23 Viničné a Mgr. Andrejom Kyrinovičom, Nová 54, 900 23 Viničné podal dňa 08.10.2014 žiadosť na stavbu “Novostavba viacúčelového rodinného domu, oplotenie a prípojky na IS.

Výsledky volieb.

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb obce Viničné poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Volieb sa zúčastnilo 822 voličov čo je 45 % z celkového počtu opravnených voličov obce Viničné. Voľby starostu obce: kandidátka Ing. arch. Silvia Jančová- 176 hlasov kandidát Mgr. Štefan Lenghart- 631 hlasov Za starostu obce bol zvolený Mgr. Štefan Lenghart. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení kandidáti: Ing. Peter Kyrinovič- 574 hlasov, pán Martin Ulrich- 492 hlasov, Ing. Michal Buček- 451 hlasov, pán Edmund Kalianko- 435 hlasov, Mgr. Martin Horváth- 367 hlasov, Ing. Cyril Pažitný- 366 hlasov, Mgr. Ingrid Slaninková- 350 hlasov

Facebookový profil obce Viničné
Kalendár Podujatí

Prerušenie distribúcie elektriny.
Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 28.10.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice. Viac v prílohe pdf.

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky