Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** Dňa 08. mája 2016 sa uskutoční tradičný Rybársky deň v areáli vodnej nádrže vo Viničnom ***

Úradné oznamy
Právo voliť
Harmonogram zasadnutí OZ

V ý z v a

Vyzývame občanov obce, ktorí doposiaľ nezaplatili dane alebo poplatky za domový odpad, BIO-odpad, daň za psa, cintorínsky poplatok, stočné za roky 2012, 2013, 2014, aby neodkladne tieto pohľadávky zaplatili. V prípade, že tieto dane a poplatky nebudú uhradené, obecný úrad zverejní neplatičov na Úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke. V prípade, že ani po tejto výzve, resp. ani po zverejnení zoznamu neplatičov nedôjde k uhradeniu pohľadávok, Obec Viničné podnikne právne kroky k ich vymáhaniu.

Zápisnice OZ
Komunálny odpad
Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Oznam.
Obecný úrad vo Viničnom oznamuje občanom obce, že dňa 8.5.2016 o 16,00 hod. v Spoločenskom dome na ul. Cintorínskej pripravuje u príležitosti Dňa matiek kultúrny program, ktorého sa zúčastnia aj naši priatelia z Francúzska, s ktorými má obec družobné vzťahy.
Program:

  • Príhovor starostu obce

  • Vystúpenie detí Základnej školy a Materskej školy

  • Vystúpenie speváckeho zboru Cantus

  • Vystúpenie folklórneho detského súboru „Tancujúce slniečko“

  • Vystúpenie speváckeho zboru Viničiar, v rámci ktorého bude spevácke vystúpenie zástupcu od francúzskych hostí s podporou speváckeho zboru Viničiar.

  • Vystúpenie sólistu opery SND p. Ivana Ožvata

  • Záver 17,15 hod.

V rámci akcie bude zabezpečené občerstvenie koláče, čaj, káva, víno.

Spoločenský dom
VZN
Zamestnanci OÚ
 

Úradné oznamy:
Smernica o organizačnom poriadku na Obecnom úrade vo Viničnom.  Príloha


SMS OBECNÝ ROZHLAS
Obecný úrad vo Viničnom
z dôvodu zvýšenia úrovne informovanosti občanov o úradných oznamoch a dôležitých oznámeniach vyhlasovaných obecným rozhlasom, zavádza službu SMS rozhlas.

Ochrana lesov pred požiarmiVerejná vyhláška - oznámenie na vstupe na pozemok SPP


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku Informácia pre starších občanov:

Výzva:

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. paragraf 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemené i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v plnom znení.  PRÍLOHA

 
 
RSS kanál
Ponuka páce Senec

Hry podomových predajcov

 
 
Pridajte sa k nám na facebooku!
 
 

1     2     3    4    5    6    7    8    9

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky