Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** V časti Zápisnice OZ sú zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ, ktoré sa konali 09.12.2015 a 21.12.2015 ***

Úradné oznamy
Harmonogram zasadnutí OZ
Právo voliť
Komunálny odpad
Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá
Zamestnanci OÚ

Úradné oznamy:


Verejná vyhláška - oznámenie na vstupe na pozemok SPP

Návrh zmluvy medzi obcou Viničné a spoločnosťou SANOSA, s.r.o.     Sôsob predaja

Návrh VZN č.1/2016:
o Štatúte obce Viničné , Návrh zásad odmeňovania

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku Informácia pre starších občanov:

Výzva:

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. paragraf 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemené i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v plnom znení.  PRÍLOHA


Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 04. februára 2016 v čase od 08:00 hod. do 17:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Hlavná: 162/ZA,195,212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 242/ZA, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 264/VE, 264/ZA, 265, 265/ZA, 267, 267/ZA, 269, 271, 271/A, 271/BL, 273, 275, 277, 279, 281, 281/ZA, 283, 285, 287, 291, 291A, 293. Orechová: 66/VE, 97, 99, 100, 100/OP, 101, 103, 105, 105//, 107.  Pod Lesom: 19, 22, 1648/25, 1648/26. Vojenská: 8/755, 23, 35, 223/7, 224/2, 224/8, 1445/10, 1445/11/, 1445/12, 1445/13, 1445/14, 1445/15, 1445/16, 1445/17, 1445/18, 1445/4, 1445/8, 1445/9, 1648/11, 1648/12, 1648/13, 1648/7, 2057/11, 2057/7, 2789/2, 2789/3, 2789/4, 2789/5, 2789/6, 2789/8, 2789/9, 2791/2, 2791/3


Verejná vyhláška:
Stavebník - obec Slovenský Grob - zmena stavby pred dokončením "Prístavba MŠ"

Verejná vyhláška:

Stavebník - obec Slovenský Grob - žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Prístavba Základnej školy s č. 250"


Voľby 2016:

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej (miestnej) volebnej komisie: obecnyurad@vinicne.sk

Zápisnice OZ
Spoločenský dom
VZN

Spolok priateľov vína vo Viničnom organizuje:
34. ročník výstavy vín Viničné 2016 POZVÁNKA A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 34. ročníka
Výstava vín Viničné 2016, ktorú organizuje Spolok priateľov vína vo Viničnom.
Táto výstava je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre
Národný salón vín Slovenskej republiky 2016.
Štatút:     Prihláška:

 
 
RSS kanál
Ponuka páce Senec

Hry podomových predajcov

 
 
Pridajte sa k nám na facebooku!
 
 

1     2     3    4    5    6    7    8    9

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky