Úvodná stránka - Viničné

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

*** Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 28.10.2014 odstávka elektriny *** Vyhlasovanie rozhlasom v doobedňajších hodinách je v pondelok až štvrtok – nahlasovať do 9.20 hod. ***

Úradné oznamy
Zápisnice OZ

Druhá dobrovoľná brigáda je za nami.

A máme vysadenú ďalšiu časť parku. Napriek dôslednému informovaniu obyvateľov obce, brigádnikov na sobotňajšej akcii sa nezišlo veľa. Pozitívne však je to, že naša skupina sa rozšírila o manželov Potančokových a neskôr aj o naše deti. Na základe návrhu záhradníčky Hanky Rapošovej a pod jej starostlivým dozorom sme nakúpili a vysadili rastliny, vysypali k nim kôru, kamene a výsadbu sme popolievali. Myslíme, že vznikol veľmi príjemný priestor, ktorý nás všetkých bude tešiť svojou sviežosťou a rôznorodosťou v každom ročnom období. Terénnu úpravu, kamene, kôru a časť rastlín zabezpečil OÚ Viničné. Veríme, že sa vám táto úprava páči. Chceme ďalej pokračovať v úpravách zelenej časti dediny a budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte, alebo prispejete akýmkoľvek spôsobom. Radi by sme oddelili park živým plotom od hlavnej cesty a urobili viac kvetinových výsadieb v parku. Ak sa nám podarí získať peniaze, chceme vysadiť orechy na Cintorínskej ulici oproti ihrisku (cena jedného s priemerom 16cm, je cca 125,- eur) a pokračovať na ďalších miestach. Ďakujeme všetkým, ktorí osobne prišli pomôcť. K článku je pripojená aj malá fotogaléria.

Harmonogram zasadnutí OZ

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Komunálny odpad

Prerušenie distribúcie elektriny.
Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 28.10.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice. Viac v prílohe pdf.

Hry podomových predajcov

          
           

Formuláre a tlačivá
Formuláre a tlačivá

Oznámenie - Verejná vyhláška.

Stavebník, Štefan Ligyak a Viera Ligyakova, rod. Liďáková, obaja bytom Záhradná 590/34, 900 23 Viničné v zastúpení Ing. Petrom Kyrinovičom, Nová 55, 900 23 Viničné a Mgr. Andrejom Kyrinovičom, Nová 54, 900 23 Viničné podal dňa 08.10.2014 žiadosť na stavbu “Novostavba viacúčelového rodinného domu, oplotenie a prípojky na IS.

Úradný oznam.
Oznámenie o koncesii na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.

Pridajte sa k nám na facebooku!
Spoločenský dom

Verejná vyhláška - Oznámenie.

Stavebník, MVDr. Júlia HORVÁTHOVÁ, rod. Horváthová, bytom Nová 688/64A, 900 23 Viničné, v zastúpení Ing. Petrom Kyrinovičom, Nová 55, 900 23 Viničné a Mgr. Andrejom Kyrinovičom, Nová 54, 900 23 Viničné podal dňa 11.08.2014 žiadosť na výstavbu “Stavebné úpravy a prístavba jestvujúceho rodinného domu so s. č. 127“ na pozemku parc. č. 155 a 156 (LV č. 2930) v katastrálnom úz. Viničné.


Počasie

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY
Pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva vo Viničnom 15. novembra 2014
Vyhlásenie kandidatúry - starosta

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

Pozvánka.

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Viničné, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v budove Spoločenského domu Viničné.

Facebookový profil obce Viničné
Kalendár Podujatí

Úradné oznamy.
Dňa 9.9.2014 boli na obecnej tabuli vyvesené dve verejné vyhlášky týkajuce sa konaní spoločnosti KLARAS s.r.o.
1. verejná vyhláška c. j. 0225-sp/2014 - v stavba IBV Viničné II. – lokalita Kvetná ulica, SO 05 Rozvod plynu, SO 06 NN prípojky, SO 07 Rozvod NN, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Prekládka VN. 2. verejná vyhláška c. j. 0209-sp/2014 - v stavba IBV Viničné II. – lokalita Kvetná ulica, SO 01.1 Miestne komunikácie; SO 01.2 Chodníky pre peších; SO 01.4 Prepojenie ViničnéI. – Viničné II.

RSS kanál
 

1     2     3    4    5    6    7    8

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky